Gezien worden

Ik zie ik zie
Ik zie mijzelf
Ik zie jou
Ik zie mijzelf in jou
Ik zie jou in mijzelf
Wat zie jij?

Ieder mens heeft een aangeboren behoefte om gezien te worden, erkenning te krijgen. Dat is extra van belang in de eerste levensjaren van een kind. Gedurende die jaren wordt de basis gelegd voor onze onbewuste patronen en conditioneringen. Grote maar ook kleine gebeurtenissen kunnen ongemerkt veel impact hebben op hoe we onszelf op latere leeftijd zien.

Wanneer je in je jeugd hebt gevoeld dat je niet gezien wordt, zal je dit als volwassene met je meenemen. Ook al was het onbedoeld en ook al was je je er niet van bewust. Kom je dan in een situatie waar een ander jou niet ziet, hoort of begrijpt, dan kan dat een heel onaangenaam gevoel geven.

Je wordt als het ware getriggerd in een stukje van die oude pijn. Iedereen gaat hier anders mee om; waar de één steeds harder gaat schreeuwen om toch zichtbaar te zijn, trekt de ander zich juist terug en maakt zichzelf nog onzichtbaarder. Het zijn reacties vanuit een diepere laag van jezelf, een al dan niet stille roep om gezien te worden.

Erkenning en herkenning zijn ontzettend belangrijk. Wij mensen zijn tenslotte sociale wezens, groepsdieren als het ware. Interactie en sociale contacten, zo blijkt ook juist in deze tijd van isolatie, zijn voor ons van levensbelang. Het was in vroegere tijden ook noodzakelijk om te overleven en zijn dat in zekere zin nog steeds.

Als jij nu kijkt naar jouw sociale patronen, jouw onbewuste reacties tijdens interacties, wat zie je dan bij jezelf?
Wat in mijn beleving nog belangrijker is dan gezien te worden, is jezelf te zien. Jezelf te erkennen en accepteren zoals je bent. Wanneer je namelijk vanuit je eigen ik al heel sterk voelt: ‘ik mag er zijn,’ dan zal die erkenning van anderen een minder belangrijke rol gaan spelen.

Natuurlijk is het fijn om gezien te worden, en dan bedoel ik écht gezien als mens, als ziel, als wezen. Als je jezelf met een liefdevolle blik kunt zien, zoals je naar dat kleine kind zou kijken dat zo graag gezien wil worden, dan is het alleen maar bonus als anderen jou ook zullen zien.

In de coaching draait het om jou. Jij mag er zijn en jij mag gezien worden. Hoe zou het voelen als jij er ook volledig mag zijn van jezelf?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *